Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem

Deklaracja dostepności

     

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://blizne.naszsds.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-27

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu).
 • Pochodzą z różnych źródeł.
 • Załączniki dokumentów w postaci pdf, jpg nie są dostępne cyfrowo.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby  niepełnosprawne.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem dokładają starań by nowe publikowane materiały były zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-10

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do nas.


Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Sebastian Kaczmarski. Możesz skontaktować się z nim mailowo – sdskaczmarski@interia.pl lub telefonicznie – 13 430 50 68.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,
z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku gdy osoba z  niepełnosprawnością chce skorzystać z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, powinna skierować się do wejścia głównego (nie ma żadnych schodów i barier architektonicznych). Osoba z niepełnosprawnością powinna skierować się do pokoju dyrektora, który mieści się na parterze budynku. Budynek nie ma barier architektonicznych, posiada windę, poręcze na schodach.

Informacje dodatkowe.

 1. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.
 2. Korytarze budynku dostosowane są do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich
 3. W budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane dla osób
  z niepełnosprawnością.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 6. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem ŚDS po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 7. Budynek nie posiada głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.
 8. Na terenie ŚDS są wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dla osób słabowidzących

Pomoc w nawigacji:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Powiększenie rozmiaru czcionki                               Ctrl i +
 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki                              Ctrl  i  -
 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki          Ctrl i 0
 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego            lewy Alt+lewy Shift+Print Screen

Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Ruch, animacje, banery – żadne element nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem

Blizne 123a

36-221 Blizne 

tel. 13 430 50 68, 603 059 745

e-mail: sdsblizne@interia.pl

Strona internetowa: https://blizne.naszsds.pl/

 

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności:

 

Katarzyna Szczepek

Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego,

informacji niejawnych i dostępności

Urząd Gminy Jasienica Rosielna

tel. 13 430 60 33 

    

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w BrzozowiePowiatowy Urząd Pracy w Brzozowie

https://brzozow.praca.gov.pl/
 

Gmina Jasienica Rosielna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

gov.pl

gov.plSerwis Rzeczypospolitej Polskiej