Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem

Historia

Formalne początki naszego Domu to dzień 11 lipca 1996r. w tym właśnie dniu  ówczesne władze  samorządowe w osobach wójta p.Marka Ćwiąkały, przewodniczącego Rady Gminy p.Adama Miłka wraz z radnymi podjęły trud tworzenia naszej placówki, podjęta została uchwała o utworzeniu i prowadzeniu przez gminę Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem.

Po wielu latach  podejmowania trudów administracyjnych i prowadzeniu przez gminę prac budowlanych, w lipcu 2003 roku  można było rozpocząć działalność mającą na celu wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy i gmin ościennych. Od tego czasu zaczęła się nasza wspólna droga: praca, wyzwania, realizacja celów  związanych ze standaryzacją, dostosowaniem do wymogów formalnych,  szukanie różnych metod i technik terapeutycznych, doskonalenie kadry by jak najskuteczniej wspierać, pomagać, rozumieć i uczyć tych, którzy są pod naszą opieką.

Początek jak to początek bywa najczęściej trudny. Wprawdzie mieliśmy piękny budynek, jednak bardzo szybko okazało się, że pracownia kulinarna wraz z jadalnią  oraz pracownia plastyczna z jakiej mogliśmy korzystać na samym początku naszej działalności to za mało, by pomieścić kolejne nowe osoby chcące korzystać z naszych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jednak największym problemem i trudem z jakim przyszło nam się zmierzyć w pierwszych miesiącach, a nawet latach naszej działalności było pokonywanie oporu ze strony samych osób niepełnosprawnych ich najbliższych i środowiska lokalnego przed czymś nowym i nieznanym.

 Musieliśmy swoją pracą przekonać przede wszystkim same osoby niepełnosprawne, że warto wyjść poza swoje najbliższe otoczenie, swój dom i otworzyć się na nowe możliwości, perspektywy jakie dawał im nasz ośrodek wsparcia. Wszyscy, którzy pokonali swoje obawy i lęki przed nowym, nieznanym mogą dać świadectwo tego jaki wpływ na ich życie miał lub ma - nasz Dom.

Prawie każdy rok był bardzo dynamiczny i przynosił  zmiany na lepsze czy to w sferze socjalno - bytowej, prawnej czy merytorycznej.

Jednak nadal potrzebne były ogromne środki finansowe na dokończenie prac budowlanych, by można było zagospodarowywać kolejne pomieszczenia i dokończyć budowę Domu. Rok rocznie małymi krokami przy ogromnym finansowym wsparciu wojewody, za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie i na miarę możliwości finansowych  naszych lokalnych władz samorządowych udało się w 2013r. zakończyć wszystkie prace budowlane, spełnić wymagane przepisami prawa standardy i móc korzystać, już że wszystkich pomieszczeń Domu, którego powierzchnia użytkowa wynosi 726m².

Na chwilę obecną dysponujemy pięknymi, wygodnymi pracowniami terapeutycznymi wyposażonymi w potrzebny sprzęt i materiały, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, zagospodarowaliśmy teren wokół budynku,  jest grill, altanka, sam budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu naszej  gminy i Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie otrzymaliśmy w 2014r. 23 –osobowy autobus co pozwala nam na nieodpłatne świadczenie usług transportowych dla naszych uczestników.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w BrzozowiePowiatowy Urząd Pracy w Brzozowie

https://brzozow.praca.gov.pl/
 

Gmina Jasienica Rosielna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

gov.pl

gov.plSerwis Rzeczypospolitej Polskiej